Terapia Ręki

Terapia ręki to indywidualnie dobrane zestawy ćwiczeń i działań, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej.

Kierowana jest do dzieci mających problem z wszelkimi czynnościami dotyczącymi motoryki małej i ze stabilizacją ciała.

Terapia ręki – cele:

– dostarczanie wrażeń dotykowych
– poprawa i usprawnienie precyzyjnych ruchów rąk,
– poprawa sprawności manualnej,
– Polepszenie sprawność grafomotorycznej,
– wzmocnienie koncentracji,
– poprawa umiejętności chwytu,
– rozwijanie umiejętności planowania ruchu,
– poprawa koordynacji oko–ręka,
– nauka przekraczania linii środka ciała,
– pobudzenie czucia powierzchownego i głębokiego,
– poprawa zakresu ruchomości w stawach
– uzyskanie odpowiedniego napięcia mięśniowego