Terapia Logopedyczna

Na zajęciach logopedycznych zajmujemy się kształtowaniem prawidłowej wymowy, usuwaniem zaburzeń komunikacji językowej, korygowaniem wad wymowy i nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.

 

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie stawiamy diagnozę i opracowujemy program usprawniania. Obecnie coraz częściej zaburzenia mowy łączą się z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, a obraz objawów logopedycznych miesza się z innymi trudnościami.

Cele indywidualnych zajęć logopedycznych:
stymulowanie rozwoju całego systemu językowego:

  • korektę zaburzonej artykulacji
  • usprawnienie narządów mowy
  • ustalenie prawidłowego toru oddychania związanego z mową
  • kształtowanie prawidłowego połykania
  • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
  • rozwijanie motywacji do porozumiewania się za pomocą mowy
  • ćwiczenia rozumienia i tworzenia wypowiedzi słownych
  • usprawnianie słuchu fonematycznego.