Czym dokładnie się zajmujemy?

Fizjoterapia

Proces rehabilitacji opiera się głównie na wnikliwej ocenie rozwoju psychoruchowego dziecka i jego potencjału oraz na analizie problemu z jakim dziecko do nas przychodzi. 

Czytaj dalej!

Terapia Integracji Sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej są to zaburzenia w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców z otoczenia przez nasze zmysły powodując tym samym problemy w rozwoju psychoruchowymdziecka, zachowaniu, uczeniu się.

Czytaj dalej!

Terapia Ręki

Terapia ręki to indywidualnie dobrane zestawy ćwiczeń i działań, umożliwiających
usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej.

Czytaj dalej!

Logopedia

Na zajęciach logopedycznych zajmujemy się kształtowaniem prawidłowej wymowy,usuwaniem zaburzeń komunikacji językowej, korygowaniem wad wymowy i nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Czytaj dalej!

Terapia Pedagogiczna

Terapia Psychologiczna