Fizjoterapia

Fizjoterapia dla najmłodszych – „My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie” 

Ten cytat Karela i Berty Bobath, twórców metody, chyba najlepiej tłumaczy najważniejsze jej założenia. Proces rehabilitacji tą metodą opiera się głównie na wnikliwej ocenie rozwoju psychoruchowego dziecka i jego potencjału oraz na analizie problemu z jakim dziecko do nas przychodzi. Fizjoterapia tego typu jest całkowicie przyjazna dziecku.

Poprzez:

  • hamowanie odruchów patologicznych
  • normalizację napięcia mięśniowego
  • wyzwalanie i kształtowanie wzorców ruchowych, najbardziej zbliżonych do prawidłowych
  • oraz przenoszenie zdobytych umiejętności na aktywności życia codziennego

pomagamy dziecku w zdobyciu jak największej samodzielności w funkcjonowaniu w otaczającym go świecie.

 

NDT Bobath jest formą fizjoterapii, skierowaną do dzieci z różnego rodzaju deficytami neurologicznymi, np. mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniem splotów nerwowych czy chorobami nerwowo – mięśniowymi, a także wadami genetycznymi i rozwojowymi. Dzieciom z niewielkimi zaburzeniami ruchowymi, metoda ta  pomaga w prawidłowym rozwoju psychomotorycznym, także jest ukierunkowana na poprawę jakości ruchu i profilaktykę wad postawy.


Metoda NDT Bobath dla niemowląt:

Wskazaniami do rehabilitacji tą metodą jest również opóźniony rozwój motoryczny niemowląt.
Jeżeli twoje dziecko urodziło się przedwcześnie i, lub, nie unosi główki, preferuje jedną ze stron ciała, nie lubi leżeć na brzuszku, odgina się i pręży, nie chwyta zabawek, zaciska piąstki, ma stwierdzoną asymetrię, wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe oraz z opóźnieniem osiąga kolejne etapy w rozwoju, to ten rodzaj terapii będzie dla niego wskazany.

 


Metoda Diagnozowania  Prechtl’a

Jest to metoda diagnostyczna, oceniająca globalne wzorce ruchowe (general movements-GM’s). w spontanicznej aktywności dziecka. Pozwala ona na bardzo wczesne wykrycie ewentualnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Owe ruchy globalne występują już w życiu płodowym i trwają do około 20 tygodnia życia niemowlaka. Jest metodą nieinwazyjną, bezstresową, polegającą na obserwacji. Plusem jest możliwość nagrywania, przez rodziców,  krótkich filmików z takiej spontanicznej aktywności ich dziecka, później poddawanych analizie przez osobę oceniającą.

Dzięki diagnostyce Metodą Prechtl’a i wczesnemu rozpoznaniu dysfunkcji układu nerwowego, można poddać dziecko odpowiedniej terapii, w okresie kiedy jest ona najskuteczniejsza, ze względu na największą plastyczność ośrodkowego układu nerwowego. 


Techniki powięziowe

W proces rehabilitacji dzieci włączamy elementy z technik rozluźniania mięśniowo – powięziowego. Ta forma terapii wykonywana jest w sposób bardzo subtelny i bezpieczny, a przy tym jest niezwykle skuteczna. Celem rozluźniania mięśniowo – powięziowego, nazywanego „uwalnianiem” mięśniowo – powięziowym, jest usunięcie restrykcji tkankowych w ciele, co owocuje widocznymi efektami terapeutycznymi. Koncentrujemy się tutaj na zaburzeniach w całym układzie powięziowym, tworzącym połączenia z różnymi strukturami ciała i mięśniami, w układy zwane taśmami mięśniowymi. Struktury te często ulegają przeciążeniom i sklejają się ze sobą, ograniczając ruchomość, prowokując stany zapalne czy nawet zaburzając funkcjonowanie dziecka.

 

Kinesiology Taping

Zastosowanie plastrów u dzieci wspomaga rehabilitację, poprzez korekcję ustawienia stawu (np. w wadach stóp; koślawości, szpotawości itp), normalizację napięcia mięśniowego, aktywowanie uszkodzonych mięśni czy zmniejszanie obrzęków. Plastrowaniem możemy wpływać także na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Ma ono też szerokie zastosowanie w terapii wad postawy, skolioz.